pomniejsz powiększ

 
 

2022-12-30 11:03:10

ZARZĄDZENIE NR 115/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 grudnia 2022 r.


w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 2023 rok więcej...

2022-12-29 13:48:23

ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork więcej...

2022-12-29 13:46:20

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w roku 2023. więcej...

2022-12-29 13:46:00

ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2022 r.


zmieniające zarządzenia nr 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Fromborku więcej...

2022-12-29 10:29:27

ZARZĄDZENIE NR 110/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 grudnia 2022 r.


w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2022-12-29 10:28:45

ZARZĄDZENIE NR 109/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 grudnia 2022 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2022-12-17 09:24:18

ZARZĄDZENIE NR 108/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 grudnia 2022 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2022-12-16 10:26:41

ZARZĄDZENIE NR 107/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 grudnia 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2022-12-13 13:54:13

ZARZĄDZENIE NR 106/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 grudnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok więcej...

2022-12-09 13:18:13

ZARZĄDZENIE NR 105/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 grudnia 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w magazynie Urzędu Miasta i Gminy Frombork więcej...

2022-12-09 13:15:35

ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 grudnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok więcej...

2022-12-01 11:12:08

ZARZĄDZENIE NR 103/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 1 grudnia 2022 r.


w sprawie upoważnienie pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej więcej...

2022-12-01 11:11:28

ZARZĄDZENIE NR 102/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 1 grudnia 2022 r.


w sprawie upoważnienie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej więcej...

2022-11-29 12:56:01

ZARZĄDZENIE NR 101/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 listopada 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 w Gminie Frombork więcej...

2022-11-24 07:47:16

ZARZĄDZENIE NR 100/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 listopada 2022 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2022-11-24 07:45:22

ZARZĄDZENIE NR 99/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 listopada 2022 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk więcej...

2022-11-15 13:57:10

ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2022 r.


w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2023 rok więcej...

2022-11-15 13:50:48

ZARZĄDZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2022 r.


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2023 - 2030 Na więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |