pomniejsz powiększ

 
 

2023-03-30 16:41:24

UCHWAŁA NR XLI/517/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2023 rok więcej...

2022-09-02 14:23:58

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku" - KOREKTA


W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym sygn. PN.4131.310.2022 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 27 lipca 2022 r., stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXII/433/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku oraz na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572), Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Frombork do wzięcia udziału w opiniowaniu nowego projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku". więcej...

2022-06-21 15:16:06

Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - szacowanie szkód niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 roku


Uprzejmie informuję, że 16 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn.zm.1) dotyczące, między innymi uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. więcej...

2021-06-27 16:32:50

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2021 roku.


UCHWAŁA NR XXIII/301/21 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2021 roku. więcej...

2020-04-22 14:00:05

Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na rok 2020"


Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Frombork do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2020 roku". więcej...

2020-01-21 08:08:46

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. grypy ptaków dla hodowców drobiu oraz zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dot. grypy ptaków dla hodowców drobiu oraz zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w sposób przyjęty w danej gminie. więcej...

2020-01-17 14:43:27

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie dla hodowców drobiu


w związku z grożącym niebezpieczeństwem zawleczenia na teren RP wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, a także uaktualnieniem planu gotowości zwalczania chorób zakaźnych, w tym grupy ptaków, proszę o pilne dostarczenie wykazu gospodarstw rolnych utrzymujących ptaki w podziale na gatunki - do końca stycznia 2020 więcej...

2019-09-17 16:30:35

Afrykańskiego pomór świń u dzików w okolicy miejscowości Bogdany, gm. Frombork


W związku z zawiadomieniem od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie otrzymanym w dniu 09.09.2019 r. o wystąpieniu przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w okolicy miejscowości Bogdany, gm. Frombork. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork przypomina wszystkim hodowcom świń o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych. więcej...

2015-07-01 09:30:07

Komunikat


Warmińsko-Mazurski Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27 czerwca-3 lipca 2015 roku na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej...

1 | 2 |