pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2012-01-13 12:48:56

EDU


INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLIKACJI I UDOSTĘPNIANIA
DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO

Zgodnie z nowelizacją przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) od dnia 01 stycznia 2012 roku Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie oraz Dzienniki Urzędowe będą udostępniane do powszechnego wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji znajdują się powszechnie dostępne wersje Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.


Elektroniczny Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.plElektroniczny Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl


Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 13.01.2012 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2012 07:39
Liczba wyświetleń: 6875

1 |