pomniejsz powiększ

 
 

2019-11-14 11:53:52

"Koncepcja programowo-przestrzenna w zakresie projektu zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej"


Urząd Miasta i Gminy Frombork informuje o możliwości sprzedaży działki budowlanej, która zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczona jest do zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. więcej...

2013-04-03 10:48:03

Zaproszenie do składania ofert


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kotłów i wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku położonej na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 17, obręb nr 10 miasta Fromborka oraz ekspertyzy wszystkich węzłów ciepłowniczych znajdujących się w budynkach posadowionych na terenie miasta Fromborka wchodzących w skład tej kotłowni. więcej...

2011-02-03 14:16:47

Ogłoszenie


Uprzejmie informuję, że organizuję wspólnie z firmą Acus Consulting/0 Ostróda , OEZM Orneta i Braniewsko –Pasłęckim Bankiem Spółdzielczym Oddziałem we Fromborku konferencję pn. ”Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych” więcej...

2010-04-26 07:30:17

Ogłoszenie


Uprzejmie informuję, że 18 stycznia 2010 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.ksow.pl oficjalnie uruchomiło portal ... więcej...

1 |