pomniejsz powiększ

 
 

2023-05-10 15:59:50

BGK.6733.1.2023 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na wniosek Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Europejskiego Centrum Kopernikańskiego na terenie działki nr 148/22 obręb Krzyżewo, gmina Frombork. więcej...

2022-10-03 11:21:56

BGK.6730.11.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy


Na wniosek Państwa Zbigniewa i Adeli Popek, Biedkowo Osada 10/6, 14-530 Frombork wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 299/5 obręb Biedkowo, gmina Frombork. więcej...

2022-09-06 18:10:07

BGk.6733.2.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nM 0,4 kV położonej na działkach nr 21/3, 31 w obrębie geodezyjnym Ronina, gmina Frombork więcej...

2022-07-19 09:36:31

BGK.6733.1.2022 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na wniosek Energa Operator SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 04.07.2022 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie linii kablowej nn 0,4kV do domków letniskowych na terenie działki 146/57 obręb Krzyżewo” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |