pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-10-27 13:30:08

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal.

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://wykaz.ekoportal.pl

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Wzór, zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz.1249)

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 27.10.2014 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2014 12:03
Liczba wyświetleń: 5674

1 |