pomniejsz powiększ

 
 

2012-10-12 14:19:12

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


BUDOWA SKŁADANEGO LODOWISKA SEZONOWEGO W RAMACH PROGRAMU „BIAŁY ORLIK” więcej...

2012-06-29 10:41:28

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN więcej...

2012-06-13 21:00:39

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne. więcej...

2012-05-16 15:39:46

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Przebudowę ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.” więcej...

2012-04-16 12:56:00

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzenia” więcej...

2012-02-28 07:03:28

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Drugi przetarg nieograniczony na Oznakowanie punktów Informacji Turystycznej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. więcej...

2012-02-01 16:09:30

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Dostawa samochodu specjalistycznego, pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie” więcej...

2012-01-30 13:03:05

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Oznakowanie punktów Informacji Turystycznej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. więcej...

2011-11-04 11:00:37

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej we Fromborku w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.” więcej...

2011-09-13 14:30:23

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w lokalu Informacji Turystycznej we Fromborku, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 więcej...

2011-08-17 15:29:00

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej we Fromborku (numer postępowania:GP.271.8.2011 - ZP.272.1.47.2011). więcej...

2011-07-18 07:59:18

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w lokalu Informacji Turystycznej we Fromborku, w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 więcej...

2011-05-31 15:48:49

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku więcej...

2011-04-12 14:46:38

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie prac remontowych na ulicy Krzywej we Fromborku” więcej...

2011-03-11 13:37:42

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej we Fromborku w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.” więcej...

2011-03-07 14:19:52

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I - trybuny stadionu. więcej...

2011-01-21 14:49:37

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ulic na Osiedlu Słonecznym z dojazdami do budynków chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne, gmina Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie. więcej...

2010-11-30 09:21:06

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad fizycznych i prawnych samochodu dostawczego dla Wodociągi Fromborskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Osiedle Słoneczne 28 więcej...

2010-08-09 14:29:13

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Oświetlenie iluminacyjne Wzgórza Katedralnego we Fromborku więcej...

2010-07-02 13:33:07

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie usługi remontowej związanej z wymianą płomieniówek górnego ciągu oraz z odtworzeniem wymurówek w kotle C 300 będącego na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku.” więcej...

1 | 2 |