pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2011-03-11 13:37:42

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej we Fromborku w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”
Pytania do przetargu:
22 marca 2011 - http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/921
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/952Ogłoszenie o zawarciu umowy:
http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/980 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Ogłoszenie BZP.doc 2011-03-11 13:38:21 Krasiński Damian
załącznik SIWZ - Centrum Informacji Turystycznej.doc 2011-03-11 13:38:38 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy(wzór).doc 2011-03-11 13:39:44 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym.doc 2011-03-11 13:40:03 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 2011-03-11 13:40:28 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych robót.doc 2011-03-11 13:40:50 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc 2011-03-11 13:41:12 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o uprawnieniach.doc 2011-03-11 13:41:29 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.doc 2011-03-11 13:41:52 Krasiński Damian
załącznik Szkic w terenie 1_500.jpg 2011-03-11 13:42:44 Krasiński Damian
załącznik Adaptacja pomieszczen.jpg 2011-03-11 13:44:01 Krasiński Damian
załącznik Aranżacja wnętrz.jpg 2011-03-11 13:44:57 Krasiński Damian
załącznik Instalacja elektryczna.jpg 2011-03-11 13:45:52 Krasiński Damian
załącznik Inwentaryzacja.jpg 2011-03-11 13:46:40 Krasiński Damian
załącznik Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf 2011-03-11 13:47:18 Krasiński Damian
załącznik przedmiar robót budowlane.pdf 2011-03-11 13:47:40 Krasiński Damian
załącznik przedmiar robót elektryczne.pdf 2011-03-11 13:48:13 Krasiński Damian
załącznik 2011.03.22 - Pytania.doc 2011-03-23 11:50:47 Krasiński Damian
załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty - CIT.pdf 2011-03-30 14:26:08 Krasiński Damian
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc 2011-04-12 13:51:39 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Zenon Niedzwiecki
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 11.03.2011 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2013 09:49
Liczba wyświetleń: 1835