pomniejsz powiększ

 
 

2020-07-22 15:28:04

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej: wnioski o rekompensaty od 24 lipca


Od 24 lipca do 30 lipca 2020 r. armatorzy statków rybackich, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane koniecznością zaprzestania połowów w związku z epidemią COVID-19, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie. więcej...

2020-04-28 14:27:28

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu


Szanowni Państwo, w imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A., Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie Braniewo na odcinku Pogrodzie Frombork” niniejszym informuję o planowanym od dnia 04.05.2020 r. wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas układania warstwy ścieralnej nawierzchni i związanym z tym zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 504. więcej...

2020-04-03 13:54:31

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 3 kwietnia 2020 r.


od 6 kwietnia do w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku dopuszcza się wprowadzenie systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej więcej...

2020-03-16 12:54:49

OGŁOSZENIE


Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z interesantami wprowadzam na terenie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ograniczenie polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. więcej...

2019-06-10 14:42:12

INFORMACJA


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska we Fromborku będzie rozpatrywać raport o stanie gminy za 2018 rok na sesji w dniu 19 czerwca 2019 r. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, po której rada podejmie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza więcej...

1 | 2 | 3 |