pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2019-06-10 14:42:12

INFORMACJA


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska we Fromborku będzie rozpatrywać raport o stanie gminy za 2018 rok na sesji w dniu 19 czerwca 2019 r. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, po której rada podejmie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, to jest do 18 czerwca 2019 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki:

1) Zgłoszenie

2) Lista osób popierających

                                                                                                                                                

Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy we Fromborku

/-/ Marek Misztal

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Zgłoszenie udziału w debacie.docx 2019-06-10 14:42:21 Krasiński Damian
załącznik Lista osób popierających mój udział.docx 2019-06-10 14:42:24 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Barbara Chomacka
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 10.06.2019 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2019 14:43
Liczba wyświetleń: 658