pomniejsz powiększ

 
 

2023-05-31 07:36:51

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


PF.271.1.18.2023 - wynajem, montaż, obsługę i demontaż, transport sceny oraz instalację sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego wraz z obsługa techniczną na potrzeby organizacji DNI FROMBORKA w dniach: 7-8.07.2023 r. więcej...

2023-05-23 12:34:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


PF.271.1.16.2023 - Na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Frombork więcej...

2023-05-17 15:21:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


PF.271.1.15.2023 - Na wykonanie remontu dróg gminnych poprzez profilowanie i wyrównanie nierówności równiarką na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2023-05-15 19:01:44

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


PF.271.1.14.2023 - w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych więcej...

2023-05-10 15:57:39

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


PF.271.1.13.2023 - Sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork na podstawie uchwały nr XLII/528/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 27 kwietnia 2023 roku więcej...

2023-04-28 14:22:37

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


PF.271.1.4.2023 - na: wynajem, montaż, obsługę i demontaż, transport sceny oraz instalację sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego wraz z obsługa techniczną na potrzeby organizacji DNI FROMBORKA w dniach: 7-8.07.2023 r. więcej...

2023-02-14 13:00:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


PF.271.1.3.2023 - Sporządzenie operatu uzdrowiskowego dla Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Frombork” więcej...

2023-02-13 20:50:48

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


PF.271.1.2.2023 - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frombork na podstawie uchwały nr XXXII/436/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 5 lipca 2022 roku więcej...

2022-11-30 13:53:43

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE + SPROSTOWANIE


na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Frombork w sezonie zimowym 2022/2023 więcej...

2022-11-17 08:47:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół we Fromborku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” oraz zapewnienie dowozu do Szkół na terenie Gminy Frombork” w 2023 roku. więcej...

2022-11-16 15:22:40

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork” współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych więcej...

2022-11-10 20:22:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej więcej...

2022-11-07 14:59:33

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


na wybór Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku – Plac Górników” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych więcej...

2022-10-27 13:02:33

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Stworzenie kącika rekreacyjnego w miejscowości Drewnowo, gmina Frombork więcej...

2022-10-24 14:16:09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jędrychowie więcej...

2022-10-19 15:26:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE - POSTĘPOWANIE IV


na wykonywanie usług polegających na zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Frombork. więcej...

2022-10-13 08:19:50

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jędrychowie więcej...

2022-10-10 14:14:24

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na modernizacje infrastruktury energetycznej na terenie ROD „Nad Zalewem” we Fromborku więcej...

2022-10-07 13:52:13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE - POSTĘPOWANIE III


na wykonywanie usług polegających na zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Frombork. więcej...

2022-10-07 10:08:14

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - AKTUALNE


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. więcej...

1 | 2 | 3 |