pomniejsz powiększ

 
 

2020-01-27 09:57:49

Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2020 rok


Gmina Frombork, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku więcej...

1 |