pomniejsz powiększ

 
 

2023-05-30 12:26:44

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz nowego najemcy


Na cele gospodarcze związane z gospodarstwem domowym więcej...

2023-04-25 13:28:43

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz nowego dzierżawcy


Nieruchomość z przeznaczeniem na dzierżawę parkingu więcej...

2023-01-12 15:02:51

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork przeznaczonych do użyczenia


Lokal użytkowy nr 3, położony w części piwnicznej budynku przy ul. Młynarskiej 4a na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem” we Fromborku z przeznaczeniem na cele biurowe więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>