pomniejsz powiększ

 
 

2022-11-16 15:53:11

Uwaga - nowy wniosek i termin zgłoszenia do ARiMR


Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 ze zm.), wprowadzone zostały zmiany w programie pomocy dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. więcej...

2022-10-20 09:15:50

Szacowanie szkód z powodu suszy - informacja o terminie składania wniosku


Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, a w przypadku suszy uwierzytelniony przez członka rodziny wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową. więcej...

2022-10-19 08:45:28

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - szacowanie szkód z powodu suszy - przedłużenie terminu aplikacji


Termin składania aplikacji został wydłużony do 31 października 2022 roku. więcej...

2022-10-06 14:18:36

Informacja INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W OLSZTYNIE


W związku z potwierdzeniem w dniu 21.09.2022. na terenie kraju 35 ogniska HPAI w 2022 roku oraz okresem jesienno – zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń wysoce zjadliwej grypy ptaków, groźnej choroby pustoszącej stada drobiu, zwracam się z uprzejmą prośbą o polecenie gminnym zespołom zarządzania kryzysowego rozpropagowania wśród ludności informacji o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. więcej...

2022-08-03 11:50:16

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - szacowanie szkód z powodu suszy


W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominam, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Aplikacja na rok 2022 jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r lub po wpisaniu w przeglądarce internetowej hasła Zgłoś szkodę rolniczą. Sporządzanie protokołu odbywa się wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowo Wojewody. więcej...

2022-06-28 07:40:51

Komunikat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej


w sprawie szacowania szkód dla rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 roku na skutek działania niekorzystnych zjawisk pogodowych więcej...

2022-04-28 14:22:22

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 31 marca 2022 r.


w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków więcej...

2022-03-21 12:26:57

Obwieszczenie Prezesa PGW Wody Polskie znak: KUZ.4210.44.2020.EB


Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S22 więcej...

2021-12-09 12:54:49

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie możliwości wystąpienia grypy ptaków


Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców gmin informacji o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |