pomniejsz powiększ

 
 

2019-09-12 14:42:10

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej na terenie i gminy Frombork


Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 54,41 m2 położonej na parterze budynku posadowionego na działce nr 62/1 w miejscowości Jędrychowo, położony na działce nr 62/1 obręb Jędrychowo, gmina Frombork. EL1B /00026989/4, z przeznaczeniem na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Błudowie z przeznaczeniem na kaplicę do celów sakralnych dla mieszkańców miejscowości Jędrychowo. więcej...

2019-02-28 07:42:22

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie Fromborka


1. Część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3 o powierzchni wynoszącej 60,00 m2, obręb 6 Frombork przy ulicy Portowej na której posadowiony jest budynek użytkowy drewniany o powierzchni zabudowy wynoszącej 47,70 m2 . 2. Część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 4/1 o powierzchni wynoszącej 70,00 m2, obręb 6 Frombork przy ulicy Portowej na której posadowiony jest hangar metalowy o powierzchni zabudowy wynoszącej 61,75 m2 na rzecz Morskiego Klubu Żeglarskiego „DAL” PTTK we Fromborku z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Klubu. więcej...

2018-12-19 15:36:52

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej położonej na terenie Fromborka.


Działka Numer 163, obręb 4 Frombork przy ul. Starej, gruntowa przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości o numerze 161 zabudowanej zespołem poszpitalnym św. Ducha. więcej...

2018-12-06 12:41:39

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie miasta i gminy Frombork


Nieruchomość gruntowa położona na działce o numerze 91/3 o powierzchni wynoszącej 1,0932 ha , obręb 6 Frombork przy ulicy Krasickiego i Sanatoryjnej ( były stadion miejski)przeznaczona na rzecz Klubu Sportowego Zalew Frombork we Fromborku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rekreacji i sportu. więcej...

2018-04-09 12:03:51

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Działka nr 263, obręb 6 miasta Fromborka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Fromborku przy ulicy Kwiatowej więcej...

2018-01-22 14:11:35

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie gminy Frombork na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie.


Budynek użytkowy w zabudowie zwartej nr 6 i 6A o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 220,17 m2 położony w miejscowości Nowe Sadłuki, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie z przeczeniem na garaż dla samochodów i sprzętu strażackiego oraz na biuro w celu prowadzenia działalności statutowej. więcej...

2018-01-22 14:10:37

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Działka 27/3, obręb 4 miasta Fromborka, zabudowana garażem w zabudowie szeregowej. więcej...

2017-11-09 09:11:58

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Nieruchomość EL1B/00027180/0 zabudowana garażem w zabudowie szeregowej więcej...

2016-10-31 07:21:10

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Działka nr 12/20, obręb 7 miasta Fromborka, zabudowana garażem w zabudowie szeregowej więcej...

2016-10-31 07:18:31

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Działka nr 230, obręb 6 miasta Fromborka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posadowionym w Fromborku przy ulicy Sadowej 13 więcej...

1 | 2 |