pomniejsz powiększ

 
 

2016-09-14 10:48:13

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.


Część działki nr 123/8 w miejscowości Nowe Sadłuki, obręb Nowe Sadłuki, gmina Frombork z przeznaczeniem na plac składowy do magazynowania produktów rolnych więcej...

2016-06-28 19:16:42

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Budynki z przeznaczeniem na cele magazynowe lub oborę w miejscowości Nowe Sadłuki więcej...

2016-06-28 19:13:00

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy


Część działki nr 4 obręb 10 Frombork z przeznaczeniem na użytki rolne więcej...

2016-04-12 14:27:34

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do najmu


Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 18,00 m2 położony w budynku nr 3,5,7 posadowionym na działce nr 74, obręb nr 4 Frombork przy ulicy Pocztowej, z przeznaczeniem na garaż więcej...

2016-03-03 09:11:39

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miasta Fromborka


Część działki o numerze 32/26 z przeznaczeniem na cele handlowe więcej...

2016-01-18 13:15:26

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki nr 63,obręb nr 6 miasta Fromborka z przeznaczeniem na plac składowy do składowania tyczek rybackich. więcej...

2016-01-11 13:29:30

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia gospodarcze: nr 1, o powierzchni 9 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rybacka 9 więcej...

2016-01-11 13:27:48

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 6 w budynku „A” użytkowym przy ul. Polnej 1, o pow. 18 m2. więcej...

2016-01-11 13:26:21

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu


Pomieszczenie gospodarcze nr 3 w budynku użytkowym przy ul. Ogrodowej o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

2016-01-11 13:20:42

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnego użytkownika


Pomieszczenie gospodarcze: nr 1 17,00m2 położone w budynku C użytkowym o przy ulicy Kopernika 15 we Fromborku więcej...

2016-01-11 13:20:00

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz współużytkownika posesji


Pomieszczenie użytkowe przy ul. Katedralnej 7 we Fromborku o całej powierzchni użytk. 16,90 m2 wynajmowana część 7,27 m2 więcej...

2015-12-03 12:34:57

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnego użytkownika


Pomieszczenie gospodarcze: nr 5 17,00m2 położone w budynku C użytkowym o przy ulicy Kopernika 15 we Fromborku, działka nr 142, Obręb 6 Frombork z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze związane z gospodarstwem domowym. więcej...

2015-12-03 12:32:46

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 5, o powierzchni 11 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rynek 4 b, położone na działce 78 i 79 Obręb 4 Frombork z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze związane z gospodarstwem domowym. więcej...

2015-11-30 13:38:43

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu


Część działki o numerze 65, obręb nr 6 miasta Fromborka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2015-10-15 11:03:59

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Z przeznaczeniem na usytuowanie reklam, zabudowanie pawilonem handlowym, na działalność gastronomiczną więcej...

2015-10-15 11:01:55

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Pomieszczenia użytkowe z przeznaczeniem na cele magazynowe i garażowe więcej...

2015-10-13 08:32:00

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu


Pomieszczenie gospodarcze nr 2 w budynku użytkowym przy ul. Ogrodowej o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

2015-10-13 08:31:28

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu


Pomieszczenia użytkowe : nr 2 stanowiące pomieszczenie gospodarcze, w budynku użytkowym przy ul. Mickiewicza 12 o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |