pomniejsz powiększ

 
 

2021-03-26 14:47:41

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki nr 46/6 i 46/10


Zawiadamiam O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki nr 46/6 i 46/10 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6.04.2021 r. do 30.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7:00 – 15:00, w środy w godz. 7:00 – 16:00, w piątki w godz. 7:00 – 14:00 w pok. nr 18. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, pok. nr 8 (sala konferencyjna). więcej...

2014-10-06 12:11:58

OBWIESZCZENIE


o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obszaru obrębów 2, 5 i 7 miasta Fromborka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2014-09-24 15:34:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5A, 14-530 Frombork, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Baranówka, zlokalizowanej w powiecie braniewskim, gmina Frombork, obręb Ronina, na działkach: 245/2, 109/35, 109/33, 109/32, 109/31, 109/30, 109/49, 109/42, 109/40, 109/26, 109/21, 109/20, 109/18, 109/16, 109/15,109/14, 112, 109/10. więcej...

2013-12-02 07:25:51

Opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża pozytywną opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork w obszarze obrębu Wielkie Wierzno, działka nr 389/3 więcej...

2013-12-02 07:22:07

Zaświadczenie


W odpowiedzi na wniosek Nadleśnictwa Zaporowo Urząd Miasta i Gminy we Fromborku zaświadcza o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego następujących działek więcej...

2013-10-30 17:35:42

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym część obrębu Jędrychowo i część obrębu Krzywiec gmina Frombork oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |