pomniejsz powiększ

 
 

2022-01-11 10:30:51

ZARZĄDZENIE NR 97/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok więcej...

2021-12-31 07:58:59

ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych na 2022 rok więcej...

2021-12-30 11:09:52

ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2021 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2021-12-21 09:46:29

ZARZĄDZENIE NR 94/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 grudnia 2021 r.


w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Frombork na lata 2022-2024 więcej...

2021-12-20 08:04:40

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2022 roku więcej...

2021-12-16 11:08:19

ZARZĄDZENIE NR 92/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 grudnia 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2021-12-16 11:07:31

ZARZĄDZENIE NR 91/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2021-12-16 11:04:35

ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 grudnia 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok więcej...

2021-12-16 11:02:44

ZARZĄDZENIE NR 89/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia 2021 r.


w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych więcej...

2021-12-09 12:47:35

ZARZĄDZENIE NR 88/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 grudnia 2021 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Fromborku więcej...

2021-12-09 12:47:07

ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 grudnia 2021 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC więcej...

2021-11-16 14:53:33

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 listopada 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2022 rok więcej...

2021-11-16 14:49:31

ZARZĄDZENIE NR 83/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 listopada 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w Gminie Frombork więcej...

2021-11-15 14:25:38

ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Mieście i Gminie Frombork oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych więcej...

2021-11-15 14:25:10

ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2021 r.


w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2022 rok więcej...

2021-11-15 14:25:00

ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2021 r.


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2022 - 2030 więcej...

2021-11-05 08:15:40

ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 listopada 2021 r.


w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert więcej...

2021-11-02 14:41:18

ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 listopada 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |