pomniejsz powiększ

 
 

2016-01-13 15:02:01

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2015 roku


w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych na 2016 rok więcej...

2015-12-30 14:28:25

ZARZĄDZENIE NR 106/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej więcej...

2015-12-30 14:26:52

ZARZĄDZENIE NR 105/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wprowadzenia do użytku Planu działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego więcej...

2015-12-30 14:25:01

ZARZĄDZENIE NR 104/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2015 roku


w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej więcej...

2015-12-17 14:58:19

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 grudnia 2015 roku


w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2015-12-17 14:50:54

ZARZĄDZENIE NR 101/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 listopada 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2015-12-17 14:48:15

ZARZĄDZENIE NR 99/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym we Fromborku więcej...

2015-12-01 13:57:52

ZARZĄDZENIE NR 97/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 listopada 2015 roku


w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew i wiatrołomów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Frombork więcej...

2015-12-01 13:53:08

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 listopada 2015 roku


w sprawie stosowania w 2016 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Frombork więcej...

2015-12-01 13:50:56

ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 listopada 2015 roku


w sprawie stosowania w 2016 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Frombork więcej...

2015-11-18 08:18:15

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok więcej...

2015-11-10 15:02:50

ZARZĄDZENIE NR 93/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 listopada 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie gminnym więcej...

2015-11-10 15:01:24

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 listopada 2015 roku


w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów członka Rady Sołeckiej więcej...

2015-11-02 15:43:06

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 października 2015 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy więcej...

2015-11-02 15:38:19

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |