pomniejsz powiększ

 
 

2013-01-09 14:16:35

ZARZĄDZENIE NR 69/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2012 rok


w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Frombork oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług więcej...

2013-01-09 14:13:49

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 7 grudnia 2012 rok


w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Frombork więcej...

2013-01-09 14:10:18

ZARZĄDZENIE NR 65/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 listopada 2012 rok


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych w mieście Frombork, ul. Osiedle Słoneczne 2f więcej...

2013-01-09 14:08:00

ZARZĄDZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 listopada 2012 rok


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork więcej...

2012-11-20 14:43:00

ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada2012 rok


w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok więcej...

2012-11-20 14:42:09

ZARZĄDZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2012 rok


w sprawie wprowadzenia zmian zapisów w zarządzeniu nr 58/12 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok więcej...

2012-11-20 14:40:16

ZARZĄDZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 listopada 2012 rok


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2012-11-20 12:44:44

ZARZĄDZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 października 2012 rok


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" więcej...

2012-11-20 12:39:45

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 09 października 2012 rok


w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych więcej...

2012-11-20 12:38:04

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 09 października 2012 rok


w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Frombork więcej...

2012-10-08 10:56:42

ZARZĄDZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 02 października 2012 rok


w sprawie zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Krzyżewo więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |