pomniejsz powiększ

 
 

2018-01-17 13:17:44

ZARZĄDZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych na 2018 rok więcej...

2017-12-27 10:14:18

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 grudnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC więcej...

2017-12-21 09:30:02

ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 grudnia 2017 roku


w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku więcej...

2017-12-18 08:48:53

ZARZĄDZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 grudnia 2017 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2017-12-18 08:46:37

ZARZĄDZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 grudnia 2017 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro więcej...

2017-12-06 11:33:32

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 grudnia 2017 roku


w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2020 roku więcej...

2017-11-21 12:12:06

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 listopada 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2017-11-21 12:11:11

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 listopada 2017 roku


w sprawie powołania komisji likwidacyjnej więcej...

2017-11-21 12:08:30

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 listopada 2017 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-11-21 12:00:12

ZARZĄDZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 listopada 2017 roku


w sprawie projektu WPF Gminy Fromborki na lata 2018-2027 więcej...

2017-11-21 11:47:03

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 listopada 2017 roku


w sprawie opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku więcej...

2017-10-25 14:52:18

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 października 2017 roku


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 października 2017 roku wizji lokalnej w sprawie ustalenia czy doszło do zmiany stosunków wodnych na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 96/1, obręb 4 Frombork ze szkodą dla gruntów sąsiednich więcej...

2017-10-25 14:42:07

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 11 października 2017 roku


w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Frombork oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |