pomniejsz powiększ

 
 

2014-04-24 14:07:55

Uchwała Nr RIO.IV-0120-44/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2013 rok więcej...

2014-04-24 14:05:06

Uchwała Nr RIO.IV-0120-43/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018 oraz uchwały budżetowej na rok 2013 więcej...

2014-04-24 13:59:59

Uchwała Nr 0102-37/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zdnia 24 stycznia 2013 roku


w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXII/196/12/ Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2013 rok więcej...

2014-04-24 13:53:05

Uchwała Nr RIO.IV-0120-482/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Frombork na 2013 rok więcej...

2014-04-24 13:48:51

Uchwała Nr RIO.IV-0120-481/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 więcej...

2014-04-24 13:45:17

Uchwała Nr RIO.IV-0120-480/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2012 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Fromborka projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok więcej...

2012-09-07 07:57:08

Uchwała Nr RIO.IV-0120-287/12


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Fromborka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku więcej...

2012-07-09 14:49:51

Uchwała Nr RIO.IV-0120-30/12


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2012 rok więcej...

2012-07-09 14:48:24

Uchwała Nr RIO.IV-0120-29/12


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 oraz uchwały budżetowej na 2012 rok więcej...

2012-07-06 11:31:51

Uchwała Nr RIO.IV-0120-224/12


w sprawie wydania pinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 2.000.000 zł przez Gminę Frombork więcej...

2012-07-06 11:30:42

Uchwała Nr RIO.IV-0120-162/12


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2011 więcej...

2012-07-06 11:28:33

Uchwała Nr RIO.IV-0120-359/11


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Frombork na 2012 rok więcej...

2012-07-06 11:27:27

Uchwała Nr RIO.IV-0120-358/11


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie WPF na lata 2012-2017 więcej...

2012-07-06 11:26:08

Uchwała Nr RIO.IV-0120-357/11


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Fromborka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok więcej...

2011-11-30 12:06:42

Uchwała Nr RIO.IV-0120-270/11


w sprawie wydania opinii o przedłożeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku więcej...

2011-11-30 12:01:20

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-88/11


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Frombork za rok 2010 więcej...

2011-11-30 11:59:57

Uchwała Nr RIO.IV-0120-342/10


w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok więcej...

2011-11-30 11:58:17

Uchwała Nr RIO.IV-0120-341/10


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Frombork na 2011 rok więcej...

2011-11-30 11:56:30

Uchwała Nr RIO.IV-0120-340/10


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 więcej...

2011-11-30 11:43:46

Uchwała Nr RIO.IV-0120-113/10


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2010 roku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |