pomniejsz powiększ

 
 

2020-01-27 07:49:56

Uchwała Nr RIO.IV-0120-14/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2020 rok więcej...

2019-12-06 12:12:38

Uchwała Nr RIO.IV-0120-373/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2019 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020-2030 więcej...

2019-12-06 12:11:18

Uchwała Nr RIO.IV-0120-372/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2019 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie więcej...

2019-04-02 10:42:09

Uchwała Nr RIO.IV-0120-81/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 marca 2019 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2018 więcej...

2019-02-07 15:44:39

Uchwała Nr RIO.IV-0120-60/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 lutego 2019 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2019 więcej...

2019-01-10 18:14:01

Uchwała Nr RIO.IV-0120-237/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2019 rok więcej...

2019-01-10 18:12:00

Uchwała Nr RIO.IV-0120-236/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2019-2027 więcej...

2018-09-07 11:03:08

Uchwała Nr RIO.IV-0120-186/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 września 2018 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2018 roku więcej...

2018-04-12 14:16:32

Uchwała Nr RIO.IV-0120-83/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia2018 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2017 więcej...

2018-01-29 17:50:52

Uchwała Nr RIO.IV-0120-33/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 oraz uchwały budżetowej na 2018 rok więcej...

2018-01-29 17:47:45

Uchwała Nr RIO.IV-0120-34/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-15 08:23:28

Uchwała Nr RIO.IV-0120-368/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-15 08:22:12

Uchwała Nr RIO.IV-0120-367/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2018-2027 więcej...

2017-12-15 08:20:37

Uchwała Nr RIO.IV-0120-366/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-02-22 14:58:06

Uchwała Nr RIO.IV-0120-40/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 lutego 2017 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2016-12-14 13:23:12

Uchwała Nr RIO.IV-0120-401/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2016 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 więcej...

2016-12-14 13:20:51

Uchwała Nr RIO.IV-0120-400/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2016 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2017 rok więcej...

2016-09-23 11:50:43

Uchwała Nr RIO.IV-0120-230/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 września 2016 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2016 roku więcej...

2016-09-23 11:48:45

Uchwała Nr RIO.IV-0120-78/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2015 więcej...

2016-03-30 16:13:48

Uchwała Nr 0102-166/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 marca 2016 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr XII/131/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/106/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |