pomniejsz powiększ

 
 

2016-03-30 16:12:20

Uchwała Nr 0102-165/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 marca 2016 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr XII/127/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji "My-Guide" - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach więcej...

2016-03-30 16:10:31

Uchwała Nr 0102-164/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 marca 2016 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr XII/126/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przygotowania ulotki promocyjnej o aplikacji my-guide więcej...

2016-02-08 11:17:05

Uchwała Nr RIO.IV-0120-5/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 lutego 2016 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2015-12-18 14:01:13

Uchwała Nr 0102-443/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/98/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2016 r. więcej...

2015-12-16 14:29:29

Uchwała Nr RIO.IV-0120-351/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 grudnia 2015 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok więcej...

2015-12-16 14:28:09

Uchwała Nr RIO.IV-0120-350/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 grudnia 2015 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-20127 więcej...

2015-12-16 14:26:21

Uchwała Nr 0102-442/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/97/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 r. więcej...

2015-12-16 14:21:49

Uchwała Nr RIO.IV-0120-254/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2015 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2015 roku więcej...

2015-06-01 14:45:16

Uchwała Nr RIO.IV-0120-65/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego2015 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frombork na 2015 rok więcej...

2015-06-01 14:43:32

Uchwała Nr RIO.IV-0120-64/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego 2015 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2015 więcej...

2015-05-22 12:01:55

Uchwała Nr RIO.IV-0120-117/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 kwietnia2015 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2014. więcej...

2015-02-12 13:20:38

Uchwała Nr RIO.IV-0120-13/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2015 roku


w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 2.734.300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu więcej...

2015-02-12 13:18:19

Uchwała Nr RIO.IV-0120-437/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 08 grudnia 2014 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 więcej...

2015-02-12 13:16:48

Uchwała Nr RIO.IV-0120-436/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 08 grudnia 2014 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Frombork na 2015 rok więcej...

2015-02-12 13:15:18

Uchwała Nr RIO.IV-0120-435/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 08 grudnia 2014 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok więcej...

2015-02-12 13:12:54

Uchwała Nr RIO.IV-0120-283/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 września 2014 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za pierwsze półrocze 2014 roku więcej...

2014-08-21 11:17:56

Uchwała Nr RIO.IV-0120-243/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 lipca 2014 roku


w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 5 869 061,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Gminę Frombork więcej...

2014-04-24 14:24:15

Uchwała Nr RIO.IV-0120-138/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09 kwietnia 2014 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2013 więcej...

2014-04-24 14:21:11

Uchwała Nr RIO.IV-0120-35/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2014 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frombork na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 oraz uchwały budżetowej na rok 2014 więcej...

2014-04-24 14:15:59

Uchwała Nr RIO.IV-0120-261/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 września 2013 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Fromborka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |