pomniejsz powiększ

 
 

2014-12-31 14:00:15

UCHWAŁA NR II/21/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i interesom w uchwałach XLIV/358-359/14 więcej...

2014-12-31 13:59:28

UCHWAŁA NR II/20/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach XLIV/355- 356/14 więcej...

2014-12-31 13:57:53

UCHWAŁA NR II/19/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ................................ na bezprawne działania i zaniechania Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2014-12-31 13:11:20

UCHWAŁA NR II/18/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2014-12-31 13:09:58

UCHWAŁA NR II/17/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2014-12-31 13:08:07

UCHWAŁA NR II/16/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym sołtysom jednostek pomocniczych Gminy Frombork więcej...

2014-12-31 13:06:23

UCHWAŁA NR II/15/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2014-12-31 13:03:00

UCHWAŁA NR II/14/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk więcej...

2014-12-31 13:02:22

UCHWAŁA NR II/13/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego więcej...

2014-12-31 12:55:56

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2014-12-31 12:45:28

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Niewiastowo oraz określenia jej rodzaju jako osada więcej...

2014-12-31 12:44:25

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/345/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobu jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 r. więcej...

2014-12-31 12:43:15

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok więcej...

2014-12-31 12:41:27

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Frombork na lata 2014-2018 więcej...

2014-12-31 12:39:55

UCHWAŁA NR II/7/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2015 rok więcej...

2014-12-31 12:38:35

UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Frombork na lata 2015-2027 więcej...

2014-12-02 13:54:47

UCHWAŁA NR I/5/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2014-12-02 13:54:04

UCHWAŁA NR I/4/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej więcej...

2014-12-02 13:53:09

UCHWAŁA NR I/3/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2014-12-02 13:52:22

UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |