pomniejsz powiększ

 
 

2019-03-26 14:59:54

ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie trzecie - ROZSTRZYGNIĘTE


Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz pomocy multimedialnych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na części. więcej...

2019-02-25 15:01:04

ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie drugie - UNIEWAŻNIONE


Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz pomocy multimedialnych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na części. więcej...

2019-02-01 19:57:06

Zapytanie ofertowe - UNIEWAŻNIONE


Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz pomocy multimedialnych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na części. więcej...

2019-01-28 08:53:50

Zapytanie ofertowe - ROZSTRZYGNIĘTE


Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynków komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-12-12 08:43:04

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza do zgłoszenia oferty w trybie ofertowym, którego przedmiotem jest zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Frombork" więcej...

2018-11-28 16:25:07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie audytu energetycznego ex-post budynku użyteczności publicznej o wartości poniżej 30 000 EURO więcej...

2018-11-28 16:23:23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej zewnętrznej o wartości poniżej 30 000 EURO więcej...

2018-11-26 07:20:09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Rozeznanie rynku w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2018-11-14 13:56:52

ROZEZNANIE RYNKU - postępowanie drugie, Gmina Frombork ul. Młynarska 5a 14-530 Frombork ZAPRASZA do złożenia oferty - UNIEWAŻNIONE


Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2018-11-05 12:58:45

ROZEZNANIE RYNKU - Gmina Frombork ul. Młynarska 5a 14-530 Frombork ZAPRASZA do złożenia oferty - UNIEWAŻNIONE


Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2018-10-29 07:36:42

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – postępowanie drugie więcej...

2018-10-19 13:37:44

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” realizowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2018-09-28 13:31:33

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. więcej...

2018-08-24 14:34:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku – postępowanie czwarte więcej...

2018-08-08 13:20:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku – postępowanie trzecie więcej...

2018-07-31 10:57:39

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku – postępowanie drugie więcej...

2018-07-18 15:56:32

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu remizy OSP we Fromborku więcej...

2018-06-06 12:51:17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie remontu drogi gminnej w Drewnowie, gmina Frombork – postępowanie trzecie więcej...

2018-06-04 14:22:39

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Frombork – postępowanie drugie więcej...

2018-05-23 12:33:35

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Frombork więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |