powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2020-12-11 12:20:17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Frombork więcej...

2020-12-03 12:17:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół we Fromborku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” oraz zapewnienie dowozu do Szkół na terenie Gminy Frombork” w 2021 roku. więcej...

2020-11-17 14:45:17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na dostawę używanego samochodu 9-osobowego z przeznaczeniem jako pojazd specjalny Mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie – postępowanie trzecie więcej...

2020-11-06 10:04:51

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na utwardzenie drogi wewnętrznej oraz wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. ZHP we Fromborku więcej...

2020-11-04 15:51:38

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej remontu z termomodernizacją dachu i elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Starej 4 we Fromborku więcej...

2020-10-22 14:54:26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na opracowanie Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Frombork na lata 2021-2030 więcej...

2020-10-07 15:24:09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na budowę muru oporowego oraz rozbiórkę budynku gospodarczego we Fromborku – postępowanie trzecie więcej...

2020-10-07 14:47:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na dostawę używanego samochodu 9-osobowego z przeznaczeniem jako pojazd specjalny Mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie - postępowanie drugie więcej...

2020-09-23 10:51:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na budowę muru oporowego oraz rozbiórkę budynku gospodarczego we Fromborku – postępowanie drugie więcej...

2020-09-23 10:49:42

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na zakup, dostarczenie i rozplantowanie piasku do wyrównania terenu boiska do piłki plażowej oraz zakup, dostarczenie i rozplantowanie piasku pod kostkę brukową i wyłożenie kostki brukowej w miejscowości Nowe Sadłuki – postępowanie drugie więcej...

2020-09-14 14:55:47

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


Na zakup, dostarczenie i rozplantowanie 40 ton piasku do wyrównania terenu boiska do piłki plażowej o wymiarach 30 m x 15 m, zakup, dostarczenie i rozplantowanie 5 ton piasku 02 do wyłożenia kostki brukowej, oraz wyłożenie kostki brukowej 50 m2, w miejscowości Nowe Sadłuki Gmina Frombork więcej...

2020-09-11 14:04:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


na dostawę używanego samochodu 9-osobowego z przeznaczeniem jako pojazd specjalny Mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie więcej...

2020-09-11 13:50:28

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE


na budowę muru oporowego oraz rozbiórkę budynku gospodarczego we Fromborku więcej...

2020-09-07 15:04:52

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na „Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Frombork z opracowaniem aktualizacji obszaru i granic aglomeracji” więcej...

2020-08-03 15:00:22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wybór Inspektora Nadzoru w ramach projektu pn. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 więcej...

2020-07-10 14:34:11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej zewnętrznej o wartości poniżej 30 000 EURO w ramach promocji projektu „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”. więcej...

2020-07-02 14:49:13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE


na przeprowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2020-06-09 09:41:07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo - Wielkie Wierzno – II etap więcej...

2020-04-03 13:05:42

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych poprzez profilowanie i wyrównanie nierówności równiarką a także uzupełnienie i zagęszczenie ubytków w nawierzchniach remontowanych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2020-03-30 06:13:50

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - ROZSTRZYGNIĘTE


na utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Frombork więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |