pomniejsz powiększ

 
 

2012-03-23 11:05:44

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Frombork w 2012 roku więcej...

2012-03-12 11:10:56

ZARZĄDZENIE NR 14/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 marca 2012 rok


w sprawie powołania na 2012 rok Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej...

2012-02-23 11:40:25

Informacja


Przypominamy, że dniach 24 i 25 lutego br. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Elbląg Europa przeprowadzają trening zadaniowy XII edycji Szkoły Trenerów STOP. Obejmie on pięć bloków tematycznych prowadzonych przez 10 trenerów. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach. Każde z nich przebiegać będzie w tym samym czasie, więc możliwy jest udział tylko w jednym z nich. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 lutego br. więcej...

2012-02-10 09:20:04

„Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”.


Tegoroczne Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie (24 - 26 maja 2012) odbędzie się pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”. więcej...

2012-02-08 15:45:28

Zaproszenie


na spotkanie szkoleniowe, kierowane do organizacji samorządowych, działających na terenie Powiatu Braniewskiego więcej...

2012-01-30 10:41:56

Informacja Departamentu Polityki Regionalnej


o możliwości dofinansowania inicjatyw z Mechanizmów Norweskich więcej...

2012-01-02 13:15:28

Informacja dla organizacji pozarządowych


XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2011 roku, która odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ... więcej...

2011-11-30 14:58:24

UCHWAŁA NR XI/89/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 więcej...

2011-10-07 12:27:25

FORMULARZ KONSULTACJI


„Programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” więcej...

2011-10-07 12:26:52

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY FROMBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012 więcej...

2011-10-07 12:26:06

ZARZĄDZENIE NR 61/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. więcej...

2011-01-05 16:06:25

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Frombork w ramach inicjatywy lokalnej więcej...

2011-01-05 16:05:32

UCHWAŁA NR III/9/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 więcej...

2011-01-04 10:34:55

Protokół


z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Frombork w ramach inicjatywy lokalnej. więcej...

2011-01-04 10:34:16

Protokół


z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |