pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2022-05-19 21:02:23

"Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku" - UNIEWAŻNIONYUWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

TERMIN ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 20 CZERWCA 2022 ROKU

DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZENIU!


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie miniPortal UZP:

Identyfikator postępowania: 9f20c86b-2866-4e90-aa5f-d5699a560fb4

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f20c86b-2866-4e90-aa5f-d5699a560fb4


Instrukcja użytkownika miniPortal UZP:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da397c-7764-c597-aae0-49000e374408

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00167458/01


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W SYSTEMIE BZP POD ADRESEM:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000189481%2F01

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00167458/01


ZMIANY TREŚCI SWZ:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14399


Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14466


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

-

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - została wybrana kolejna oferta w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy:

-


Zawiadomienie/Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

- zawiadomienie http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14528

- ogłoszenie https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000244183%2F01


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14533


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

-


Odpowiedzi na pytania:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14398

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14419

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14460


Informacja z otwarcia ofert:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14467


 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2022-05-19-Ogłoszenie o zamówieniu-2022_BZP 00167458_01.pdf 2022-05-19 21:02:57 Krasiński Damian
załącznik 2022-05-19-PF.271.7.2022-Ogłoszenie o zamówieniu na miniPortalu.pdf 2022-05-19 21:03:06 Krasiński Damian
załącznik 2022-05-19-PF.271.7.2022-Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku-SWZ z załącznikami-sig.pdf 2022-05-19 21:03:20 Krasiński Damian
załącznik 2022-05-19-PF.271.7.2022-Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku-SWZ zał. 1,2,3,4,5,8,9.docx 2022-05-19 21:03:26 Krasiński Damian
załącznik 2022-05-19-PF.271.7.2022-Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku-SWZ zał. 6 umowa-sig.pdf 2022-05-19 21:03:31 Krasiński Damian
załącznik 2022-05-19-PF.271.7.2022-Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku-SWZ zał. 7 PFU-sig.pdf 2022-05-19 21:03:57 Krasiński Damian
załącznik 2022-05-19-PF.271.7.2022-Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku-SWZ zał. 10-Promesa_wstep.pdf 2022-05-19 21:04:05 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-01-PF.271.7.2022-Odpowiedzi na zapytania do postępowania kotłownia-sig.pdf 2022-06-01 16:38:43 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-01-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022_BZP 00189481_01.pdf 2022-06-01 16:39:06 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-01-PF.271.7.2022-ZMIANA Ogłoszenie o zamówieniu na miniPortalu.pdf 2022-06-01 16:39:21 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-01-PF.271.7.2022-Zmiany treści SWZ kotłownia-sig.pdf 2022-06-01 16:40:07 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-01-PF.271.7.2022-ZMIANA SWZ z zał.-Modernizacja kotłowni miejskiejna biomasę we F-sig.pdf 2022-06-01 16:40:30 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-01-PF.271.7.2022-ZMIANA Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę-SWZ zał. 1,2,3,4,5,8,9.docx 2022-06-01 16:40:40 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-01-PF.271.7.2022-ZMIANA zał. 6 do SWZ umowa-Modernizacja kotłowni na biomasę we From-sig.pdf 2022-06-01 16:41:05 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-07-PF.271.7.2022-Odpowiedzi na zapytania II do postępowania kotłownia-sig.pdf 2022-06-07 08:07:08 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-15-PF.271.7.2022-Odpowiedzi na zapytania III do postępowania kotłownia-sig.pdf 2022-06-15 15:37:51 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-20-PF.271.7.2022-Informacja o środkach na realizację zamówienia-sig.pdf 2022-06-20 11:01:21 Krasiński Damian
załącznik 2022-06-20-PF.271.7.2022-Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf 2022-06-20 13:36:36 Krasiński Damian
załącznik 2022-07-07-PF.271.7.2022-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf 2022-07-07 13:34:20 Krasiński Damian
załącznik 2022-07-07-PF.271.7.2022-Ogłoszenie o wyniku postępowania-Modernizacja kotłowni.pdf 2022-07-07 14:00:43 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Alina Możeluk
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 19.05.2022 21:02
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2022 14:01
Liczba wyświetleń: 501