pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2022-03-04 13:36:35

„Utrzymanie dróg i terenów publicznych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Fromborka w 2022 roku” - CZWARTE POSTĘPOWANIE - ROZSTRZYGNIĘTYOgłoszenie zostało opublikowane w systemie miniPortal UZP:

Identyfikator postępowania: 5aaf1150-24c5-4d8d-99a4-53bdd9fcb349

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5aaf1150-24c5-4d8d-99a4-53bdd9fcb349


Instrukcja użytkownika miniPortal UZP:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000075267%2F01

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00075267/01


Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14048


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14142

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - została wybrana kolejna oferta w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14159


Zawiadomienie/Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

- zawiadomienie

- ogłoszenie


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14207


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14159


Odpowiedzi na pytania:

2022.03.11 - http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14047


Informacja z otwarcia ofert:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/14049


 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2022-03-04-Ogłoszenie o zamówieniu-2022_BZP 00075267_01.pdf 2022-03-04 13:46:49 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-04-PF.271.6.2022-Ogłoszenie o zamówieniu na miniPortalu.pdf 2022-03-04 13:46:53 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-04-PF.271.6.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie-SWZ z załącznikami-sig.pdf 2022-03-04 13:47:33 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-04-PF.271.6.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie-SWZ zał 1,2,3,4,5,8,9.doc 2022-03-04 13:48:02 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-04-PF.271.6.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie-SWZ zał 6-projekt umowy-sig.pdf 2022-03-04 13:48:11 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-04-PF.271.6.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie-SWZ zał 7a.pdf 2022-03-04 13:48:18 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-04-PF.271.6.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie-SWZ zał 7b.pdf 2022-03-04 13:48:23 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-04-PF.271.6.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie-SWZ zał 7c.pdf 2022-03-04 13:48:28 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-11-PF.271.6.2022-Odpowiedzi na zapytania do postępowania-sig.pdf 2022-03-11 14:12:10 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-14-PF.271.6.2022-Informacja o środkach na realizację zamówienia-sig.pdf 2022-03-14 09:53:16 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-14-PF.271.6.2022-Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf 2022-03-14 12:44:04 Krasiński Damian
załącznik 2022-03-28-PF.271.6.2022-Zawiadomienie o wyborze oferty oczyszczanie-sig.pdf 2022-03-28 10:49:06 Krasiński Damian
załącznik 2022-04-08-PF.271.6.2022-Zawiadomienie o wyborze oferty oczyszczanie2-sig.pdf 2022-04-08 12:23:26 Krasiński Damian
załącznik 2022-04-15-PF.271.6.2022-Ogłoszenie o wyniku postępowania oczyszczanie.pdf 2022-04-15 11:32:09 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Alina Możeluk
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 04.03.2022 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2022 11:33
Liczba wyświetleń: 404