pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2011-02-07 09:14:37

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA FROMBORKADostępny pod adresem:
http://archiwum.frombork.samorzady.pl/index.php?mod=41&id=16&more=1


Zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

1. Uzdrowisko "A":

UCHWAŁA NR VI/59/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork

2. Uzdrowisko "B":

UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 2, 5 i 7 miasta Frombork

3. Ulica Dworcowa:

UCHWAŁA NR VI/61/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 16 lipca 2015 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ul. Dworcowej.

4. Ulica Elbląska działki 46/6 i 46/10:

Uchwała XXV/342/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9246

Rysunek do uchwały XXV/342/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9103

5. Ulica Błotna :

Uchwała XXV/343/21 + Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.506.2021 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9257

Rysunek do uchwały XXV/343/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9163

6. Ulica Elbląska działki 6,7,33:

Uchwała XXV/345/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9259

Rysunek do uchwały XXV/345/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9165

7. Ulica Elbląska działki nr 2/3 i 2/7:

Uchwała XXV/346/21 + Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.508.2021 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9260

Rysunek do uchwały XXV/346/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9166

8. Ulica Ottona Ślizienia:

Uchwała XXV/347/21 + Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.499.2021 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9261

Rysunek do uchwały XXV/347/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9169

9. Ulica Braniewska:

Uchwała XXV/348/21 + Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.509.2021 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9262

Rysunek do uchwały XXV/348/21 :  http://frombork.samorzady.pl/art/id/9167

10. Ulica Jaśminowa:

Uchwała XXV/349/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9263

Rysunek do uchwały XXV/349/21 : http://frombork.samorzady.pl/art/id/9171


Informacje o artykule

Autor: Martyna Szyc
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 07.02.2011 09:14
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2022 07:35
Liczba wyświetleń: 6438