pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2017-06-20 08:54:17

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa


17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uchwalona ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 poz. 1074) wprowadza m.in. szczególne reguły postępowania dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od dnia 17 czerwca 2017 r. istnieje OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  2. b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

DRUK ZGŁOSZENIA (wersja pdf)(wersja doc) dostępny jest na stronie internetowej frombork.samorzady.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, pok. nr 11.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia dokonania oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu drzewa powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów (zarządy dróg, przedsiębiorstwa itp.) lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew zależał będzie m. in. od wielkości obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. Zgodnie z nowelizacją zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc 2017-06-20 08:54:31 Krasiński Damian
załącznik Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf 2017-06-20 08:54:36 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Adamowicz
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 20.06.2017 08:54
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2017 08:57
Liczba wyświetleń: 1216