pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2013-02-21 10:48:18

ESP-ePUAP
Adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku: /umigfrombork/SkrytkaESP

Usługi na ePUAP świadczone przez UMiG Frombork:

Petycje, skargi, wnisoki, zapytania do urzędu

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

UWAGA!
Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) 

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy opatrzyć go za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

Jak założyć konto na ePuap

Profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji:

  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy,
  • elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.

W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:

  • założyć konto na ePUAP,
  • zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,
  • udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni w szczególności: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne, banki krajowe, operatorów pocztowych lub oddziały instytucji kredytowych. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie:

Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający

Kwestie dotyczące profilu zaufanego ePUAP, w szczególności jego potwierdzania oraz postępowania podmiotów publicznych umożliwiających dokonanie tej czynności, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r.w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1760)

Wymagania i akceptowane Formaty.

Formaty załączników: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7Z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, dwg, dwf, dxf, dgn, jp2.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej do 500 MB. 

 

Informacje o artykule

Autor: Damian Krasiński
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 21.02.2013 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2019 14:35
Liczba wyświetleń: 7866