pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2023-04-03 14:50:24

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej na terenie miasta Fromborka


Oznaczenie nieruchomości KW

Numer działki,  obręb

Powierzchnia w ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości

Wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego w złotych netto

Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty

Warunki nabycia nieruchomości lokalowej

1

2

3

4

5

6

7

8

EL1B/00022800/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 obręb Wierzno Wielkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni  87,54 m2 położony w budynku nr 51 przy w Wielkim Wierznie wraz ze sprzedażą udziału 45/100 w działce oraz części wspólnych i urządzeń budynku.

 

Pomieszczenie gospodarcze, o powierzchni 16,00 m2 , wraz z udziałem 45/100 w działce oraz częściach wspólnych i urządzeń budynku.

lokal mieszkalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomieszczenie gospodarcze

 

 

Wartość lokalu i udziału w gruncie wynosi 114 000,00 złotych

 

 

 

 

 

 

 

Wartość pomieszczenia gospodarczego i udziału w gruncie wynosi 1 340,00 złotych

 

40% wartości lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie licząc od  wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

 

 

 

40 % wartości lokalu użytkowego i udziału w gruncie, z wyceny rzeczoznawcy majątkowego

 

Forma nabycia lokalu i pomieszczenia  w budynku gospodarczym.

Gotówką lub na raty.

1.      Cena musi być uiszczona najpóźniej  przed podpisaniem  umowy notarialnej.

2.      Przy nabyciu ratalnym I rata wynosi 10% wartości lokalu, zaś pozostała  kwota jest rozłożona na dziewięć równych rocznych rat płatnych do 31 marca każdego roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% od niespłaconej należności.

 

 

1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
i ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, ale nie dłuższy niż do dnia
15 maja 2023 roku.

2. Poucza się nabywców o skutkach wynikających z art.67 ust.2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbycia lub wykorzystania na inny cel przed upływem 5 lat nabytej nieruchomości lokalowej.

 

Frombork, dnia 03.04.2023 r.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2023.04.03 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.pdf 2023-04-03 14:50:30 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Kraińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 03.04.2023 14:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 83