pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2022-12-30 12:57:12

„Utrzymanie dróg i terenów publicznych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Fromborka w 2023 roku” - ROZSTRZYGNIĘTY


Numer referencyjny - PF.271.17.2022


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie miniPortal UZP:

Identyfikator postępowania: abeb9bfe-74f0-414c-9dea-df42fd57c174

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/15285

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abeb9bfe-74f0-414c-9dea-df42fd57c174


Instrukcja użytkownika miniPortal UZP:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP/TED pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000525648%2F01

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00525648/01


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

-


Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/15318


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/15419

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - została wybrana kolejna oferta w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy:

-


Zawiadomienie/Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

- zawiadomienie -

- ogłoszenie -


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/15436

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000078640%2F01


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

-


Odpowiedzi na pytania:

-


Informacja z otwarcia ofert:

http://frombork.samorzady.pl/zalacznik/id/15320


 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Ogłoszenie o zamówieniu na miniPortalu.pdf 2022-12-30 12:57:41 Krasiński Damian
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Ogłoszenie o zamówieniu-2022_BZP 00525648_01.pdf 2022-12-30 12:57:45 Krasiński Damian
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie w 2023-SWZ-sig.pdf 2022-12-30 12:57:57 Krasiński Damian
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie w 2023-Zał 1,2,3,4,5,8,9 do SWZ.docx 2022-12-30 12:58:08 Krasiński Damian
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie w 2023-SWZ zał 6-projekt umowy-sig.pdf 2022-12-30 12:58:22 Krasiński Damian
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie w 2023-SWZ zał 7a.pdf 2022-12-30 12:58:28 Krasiński Damian
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie w 2023-SWZ zał 7b.pdf 2022-12-30 12:58:32 Krasiński Damian
załącznik 2022-12-30-PF.271.17.2022-Oczyszczanie miasta i odśnieżanie w 2023-SWZ zał 7c.pdf 2022-12-30 12:58:35 Krasiński Damian
załącznik 2023-01-10-PF.271.17.2022-Informacja o środkach na realizację zamówienia-sig.pdf 2023-01-10 10:58:00 Krasiński Damian
załącznik 2023-01-10-PF.271.17.2022-Informacja z otwarcia ofert oczyszczanie miasta-sig.pdf 2023-01-10 13:22:29 Krasiński Damian
załącznik 2023-01-26-PF.271.17.2022-Zawiadomienie o wyborze oferty oczyszczanie miasta-sig.pdf 2023-01-26 13:19:37 Krasiński Damian
załącznik 2023-02-02-PF.271.17.2022-Ogłoszenie o wyniku postępowania-oczyszczanie miasta.pdf 2023-02-02 15:30:22 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Alina Możeluk
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 30.12.2022 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2023 15:31
Liczba wyświetleń: 192