pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2022-10-27 10:35:04

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej na terenie Miasta i Gminy Frombork


Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 49,00 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 8,90 m2 położony w budynku nr 10 w m. Biedkowo-Osada wraz ze sprzedażą udziału 289/100 w działce oraz części wspólnych i urządzeń budynku oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,00 m2, w budynku posadowionym na działce nr 106/1, obręb Biedkowo wraz z udziałem w gruncie.

Oznaczenie nieruchomości KW

Numer działki,  obręb

Powierzchnia w ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Przeznaczenia nieruchomości

Wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego w złotych

Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty

Warunki nabycia nieruchomości lokalowej

1

2

3

4

5

6

7

8

EL1B/00017930/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106/1 obręb Biedkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni  49,00 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 8,90 m2 położony w budynku nr 10 w m. Biedkowo-Osada wraz ze sprzedażą udziału 289/100 w działce oraz części wspólnych i urządzeń budynku.

 

Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,00 m2, w budynku posadowionym na działce nr 106/1, obręb Biedkowo wraz z udziałem w gruncie.

lokal mieszkalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomieszczenie gospodarcze

 

Wartość lokalu i udziału w gruncie wynosi 57 000,00 złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość pomieszczenia wraz z udziałem w gruncie wynosi 1 400,00 złotych

 

40% wartości lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia gospodarczego i udziału w gruncie licząc od  wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma nabycia lokalu i pomieszczenia  w budynku gospodarczym.

Gotówką lub na raty.

1.      Cena musi być uiszczona najpóźniej  przed podpisaniem  umowy notarialnej.

2.      Przy nabyciu ratalnym I rata wynosi 10% wartości lokalu, zaś pozostała  kwota jest rozłożona na dziewięć równych rocznych rat płatnych do 31 marca każdego roku z oprocentowaniem wynoszącym 3% od niespłaconej należności.

 

 

 

1.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, ale nie dłuższy niż do dnia

09 grudnia 2022 r.

  1. Poucza się nabywców o skutkach wynikających z art.67 ust.2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbycia lub wykorzystania na inny cel przed upływem 5 lat nabytej nieruchomości lokalowej.

                                                                                             

Frombork dnia 28.10.2022 r.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2022.10.28 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.pdf 2022-10-27 10:35:12 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Kraińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 27.10.2022 10:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 126