powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2021-01-13 16:19:18

OŚ.6220.4.2020 - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z całą zebraną dokumentacją, możliwości składania uwag, żądań i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia więcej...

2020-10-19 15:05:25

OŚ.6220.4.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań, z dnia 7 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „Wierzno Wielkie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1/10 i 1/17 o mocy do 1MW (obręb Wierzno Wielkie) w miejscowości Wielkie Wierzno, gmina Frombork” więcej...

2020-07-20 14:12:53

OŚ.6220.3.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam że na wniosek SPSPZOZ we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1 z dnia 16 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt SPSPZOZ we Fromborku" więcej...

2020-05-25 17:48:25

OŚ.6220.2.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek SPSPZOZ we Fromborku, Ul. Sanatoryjna 1 z dnia 11 maja 2020 (data wpływu 14 maja 2020) roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Termomodernizacji wraz ze zmianą źródła ciepła oraz OZE SPSPZOZ we Fromborku" więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |