powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2022-04-27 08:53:28

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 kwietnia 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu rozwoju obszaru ochrony uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030” więcej...

2022-03-15 11:18:03

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 marca 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu Sołectwu Baranówka więcej...

2022-03-02 15:19:40

ZARZĄDZENIE NR 30/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 marca 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Gminie Frombork więcej...

2020-11-12 18:12:45

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 listopada 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2021 rok więcej...

2018-12-11 12:14:25

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2019 rok więcej...

2017-06-28 12:23:36

Obwieszczenie Program Ochrony Środowiska


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 19 lipca 2017 r. więcej...

2017-06-06 14:51:11

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) z dnia 9 października 2015 r. podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026. więcej...

2017-04-05 10:42:30

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 05 kwietnia 2017 roku


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork działając na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026”. więcej...

2016-10-27 11:25:54

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


o wyłożeniu do publicznego wglądu "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026" więcej...

2016-10-24 12:10:54

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy drodze publicznej kategorii gminnej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 303/143 w miejscowości Niewiastowo, obręb Biedkowo, gmina Frombork. więcej...

2015-06-25 20:19:14

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji Statutu Sołectwa Baranówka więcej...

2012-08-22 13:51:30

Konsultacje Społeczne przeprowadzone w okresie od 22 sierpnia do 5 września 2012 r.


w przedmiocie podziału Gminy Frombork na okręgi wyborcze i obwody głosowania więcej...

1 |