powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
skocz do góry skocz do góry skocz do góry
drukuj

2010-02-10 09:53:32

Dane teleadresowe


UWAGA

z dniem 1 czerwca 2023 roku

zostanie dla Państwa uruchomiona nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku pod adresem:

https://frombork.bip.net.pl

Wszystkie artykuły opublikowane przed ww. terminem dostępne będą w archiwum BIP pod adresem:

http://archiwum-frombork.bip.net.pl

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NOWEGO PORTALU !


UWAGA

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236)

informuję o przystąpieniu

Gminy Frombork do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

Zbigniew PietkiewiczUWAGA!

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY FROMBORK

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Frombork. Zmianom ulega m.in. stawka za  wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nr konta, na które należy wpłacać opłatę oraz rodzaj podmiotów, które są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Frombork.

Szczegóły można znaleźć tutaj:

dla nieruchomości zamieszkałych

(np. lokale mieszkalne, mieszkania, domy)

dla nieruchomości niezamieszkałych

(np. sklepy, punkty usługowe, kościoły, punkty gastronomiczne, ośrodki zdrowia, hotele, muzea, zakłady produkcyjne)


 
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

ul. Młynarska 5 A
14 - 530 Frombork,
Tel. (55) 244 06 60 + numer wewnętrzny
Fax. (55) 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00

Środa: 7:00 – 16:00

Czwartek: 7:00 – 15:00

Piątek: 7:00 – 14:00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork przyjmuje interesantów

 w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę

od godziny 09.00 do 14.00

 

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP):

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON:

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu

w godz. od 7.30 do 13.00

lub na konto bankowe

Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku:

 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Filia we Fromborku

93 8313 0009 0060 0170 2000 0010

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto bankowe

31 8313 0009 0060 0170 2000 0350


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork:

Ο Burmistrz - pok 1

img burmistrz@frombork.pl


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork:

Ο Zastępca Burmistrza - pok 17

img zast.burmistrza@frombork.pl


Urząd Stanu Cywilnego:

Ο Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - pok. 10

img wew. 72

imgusc@frombork.pl


Referat Organizacyjny:

Ο Sekretarz - pok. 13

imgsekretarz@frombork.pl

⇒ Stan. ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum – SEKRETARIAT - pok. 1

img(55) 244 06 60

Faks: (55) 244 06 61

img sekretariat@frombork.pl

⇒ Stan. ds. obsługi Rady Miejskiej - pok. 16

img wew. 74

img rada@frombork.pl

⇒ Stan. ds. obsługi administracyjno - kontrolnych - pok. 10

img wew. 75

img obsluga.kom@frombork.pl

⇒ Stan. ds. promocji i turystyki – Centrum Informacji Turystycznej

img wew. 77

img promocja@frombork.pl, informacja.turystyczna@frombork.pl


 Referat Finansowy:

Ο Skarbnik - pok. nr 6

img skarbnik@frombork.pl

Zastępca Skarbnika, stan. ds. finansowych - pok. 7

img wew. 69

imgfinanse@frombork.pl

⇒ Stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - pok. nr 5

img wew. 68

img podatki@frombork.pl

⇒ Stan. ds. dochodów, windykacji i płac - pok. 8

img wew. 63

imgplace@frombork.pl

⇒ Stan. ds. obsługi kasy - pok. 2

img wew. 66

imgkasa@frombork.pl

Stan. ds. gospodarki mieszkaniowej - pok. 4

img wew. 73

imggosp.mieszk@frombork.pl


Samodzielne stanowiska:

Ο Informatyk - pok. 15

img wew. 79

img informatyk@frombork.pl

Ο Stan. ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego - pok. 14

img wew. 78

imgoc@frombork.pl  

Ο Stan. ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa  - pok. 11-12

img wew. 71

imgrolnictwo@frombork.pl

Ο Stan. ds. pozyskiwania środków finansowych - pok. 18

img wew. 76

imgfundusze@frombork.pl

Ο Stan. ds. ochrony środowiska - pok. 11-12

img wew. 61

img ochrona@frombork.pl

Ο Stan. ds. budownictwa i gospodarki komunalnej - pok. 18

img wew. 70

img budownictwo@frombork.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.pdf 2010-05-25 09:39:04 Krasiński Damian
załącznik Zaświadzczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf 2010-05-25 09:39:54 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Damian Krasiński
Zredagował(a):
Data powstania: 10.02.2010 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2023 12:55
Liczba wyświetleń: 1151993